Self Cleaning

Expertise With Responsibility

The air pollution poses a serious threat to the environment and your personal health. Getting rid of so much pollution is not easy. But, with our photocatalytic self cleaning coating based on the nanotechnology, you can protect buildings and the environment as well with a self cleaning system naturally. Our nanoself-cleaning coating follows the photocatalysis process that uses natural light to trigger chemical reactions that ultimately breaks down organic matter at the molecular level, and turns them into harmless carbon dioxide and water.

Next Generation Cleaning Solution

Our nano self-cleaning coating is an innovative combination of super-hydrophilic, photocatalytic and anti-static features. Just simply applying the nano coating on the building’s surface will bring dreaming self-cleaning function to the surface, without changing colors and materials. Furthermore, the product can be applied on road and road side to provide the self-cleaning & air purification function (NOx decomposing). Our photocatalytic nano coating can keep the building or other construction structures in a very clean view and reduce the cleaning and maintanence cost. It is an amazing breakthrough to the historical building protection field, we can prevent historical building from chemical and high pressuring washing. The water and chemical cleaning agent consumption will be reduced and finally make a better world. The buildings can clean itself just by sun and rain from now on.

Nasza powłoka nano samoczyszczaca to innowacyjne połączenie właściwości superhydrofilowych, fotokatalitycznych i antystatycznych. Wystarczy nanieść nano powłokę na powierzchnię budynku, która przyniesie wymarzoną funkcję samoczyszczenia powierzchni,  bez zmiany kolorów i materiałów. Ponadto produkt może być stosowany na drogach i przydrożach by zapewnić funkcję samooczyszczania i oczyszczania powietrza (rozkład NOx). Nasza fotokatalityczna nano powłoka może utrzymać budynek lub inne konstrukcje budowlane w bardzo czystym stanie, zmniejszyć koszty czyszczenia i konserwacji. To niesamowity przełom w dziedzinie ochrony zabytków historycznych. Możemy uniknąć mycia chemicznego i wysokociśnieniowego budynków zabytkowych. Zużycie wody i chemicznego środka czyszczącego ulegnie zmniejszeniu a ostatecznie staniemy się lepszym dla świata. Budynki mogą oczyścić się od samego słońca i deszczu od teraz.

Objective

 • Building self cleaning, protection and energy saving
 • Road self-cleaning, protection
 • Industrial facilites self-cleaning, protection
 • Car exhausts purification
 • Solar panel self-cleaning

Features

 • Super hydrophilicity
 • Organic pollutant decomposition
 • Anti-mildew
 • Anti-UV
 • Anti-bacteria and anti-viral
 • Antistatic
 • Air purification & NOx decomposing
 • Energy saving

Benefits

 • Keep the building in new and clean view
 • Protect the surface from dust, acid rain and air pollutant damage
 • Purify the air pollutant near and on the surface (e.g. car exhausts NOx, Formaldehyde, Benzene, VOCs)
 • Restrain the dust electrostatic sticking
 • Reduce the energy consumption for cooling the building in summer
 • Restrain mildew or alga growing
 • Make the surface without water stain after raining
 • Kill the bacteria and virus on the surface and in the air near the coated building
 • Absorb the UV from sun and then protect the surface from UV damage
 • Decompose the organic pollutant on the surface (e.g. oil in air, light graffiti)