Czy filtr fotokatalityczny stanowi ochronę przed koronawirusem?

Blog

Koronawirus SARS-CoV-2 sprawił, że musieliśmy całkowicie przemodelować naszą codzienność. Z jednej strony śledzimy z zapartym tchem doniesienia o kolejnych potwierdzonych przypadkach zakażeń, statystykach zgonów oraz liczbie osób ozdrowiałych, a z drugiej aktywnie poszukujemy metod i technologii, które zdołałyby nas ochronić przed tym niewidocznym dla gołego oka zagrożeniem. Obok częstszego mycia rąk, noszenia maseczek oraz dystansowania się społecznego przywiązujemy coraz większą wagę do sterylności powierzchni i powietrza w pomieszczeniach. Jest to szczególnie istotne w tych zamkniętych przestrzeniach, gdzie stykamy się z osobami, których stan zdrowia nie jest nam znany – dzieje się tak chociażby w miejscach użytku publicznego, transporcie publicznym czy zakładach pracy. W jaki sposób można zminimalizować ryzyko zakażenia koronawirusem? Czy wystarczą do tego zwykłe filtry powietrza?

Czemu walka z koronawirusem jest tak trudna?

Walka z koronawirusem SARS-CoV-2 jest wyjątkowo trudna, ponieważ przenosi się on drogą kropelkową, głównie poprzez ślinę i wydzielinę z nosa rozprzestrzeniające się w formie aerozolu na skutek kaszlu, kichania czy nawet zwykłego mówienia. Aerozol może unosić się w powietrzu, ale może również osadzać się na powierzchniach przedmiotów – zależnie od rodzaju materiału i warunków otoczenia koronawirus jest w stanie przetrwać nawet przez kilka tygodni. Co gorsza, od momentu zakażenia do pojawienia się pierwszych objawów może minąć nawet 14 dni, w ciągu których zarażona osoba może nieświadomie przenosić drobnoustroje na innych ludzi. Istotna jest także świadomość, że na ten moment wciąż nie wypracowaliśmy jeszcze skutecznej metody leczenia COVID-19, a szczepionki, choć minimalizują ryzyko ciężkiego przebiegu choroby, nie przeciwdziałają całkowicie zakażeniu czy roznoszeniu koronawirusa. Aby się przed nim chronić, przede wszystkim należy nie dopuścić do sytuacji, by wirus znalazł się w naszym najbliższym otoczeniu.

W jaki sposób filtr fotokatalityczny chroni przed koronawirusem?

Dostępna w naszej ofercie nanotechnologia powłok antywirusowych TC Bacto-Vir Shield może być wykorzystana m.in. w oczyszczaczach powietrza w postaci filtrów bazujących na jonizacji fotokatalitycznej. Katalizatorem tego procesu jest aktywowany za sprawą promieniowania ultrafioletowego dwutlenek tytanu (TiO2) wzmocniony przez atomy srebrna. Wytwarza on reaktywne formy tlenu takie jak anionorodniki ponadtlenkowe, rodniki hydroksylowe czy tlen singletowy, które w zetknięciu z koronawirusem osłabiają go, niszcząc białka budujące „kolce” korony SARS-CoV-2. Efektem zastosowania takich fotokatalitycznych filtrów jest silne działanie biobójcze (unieszkodliwiające wirusy, bakterie, alergeny itp.) oraz rozkład lotnych związków organicznych, które są przekształcane do nieszkodliwych substancji, takich jak CO2 i H2O. Dzięki temu nawet najprostsze środki ochronne mogą pomóc w ograniczeniu rozprzestrzeniania się koronawirusa i wpłynąć na ogólną poprawę higieny otoczenia.