Czym jest tzw. nanoremediacja?

Blog

Dość enigmatycznie brzmiące słowo „nanoremediacja” oznacza technologię, która opiera się na wykorzystaniu nanocząsteczek do oczyszczania wód powierzchniowych, wód gruntowych, ścieków i innych materiałów środowiskowych. Na czym to właściwie polega? Kiedy znajduje zastosowanie? Na te pytania odpowiemy w dalszej części wpisu.

Na czym polega technologia nanoremediacji?

Nanoremediacja to technologia, która stosowana jest do rekultywacji środowiska wodnego, co znajduje zastosowanie przede wszystkim przy oczyszczaniu wód podziemnych, z dodatkowymi szeroko zakrojonymi badaniami w zakresie oczyszczania ścieków. Może być wykorzystywana w przypadku miejsc skażonych szkodliwymi związkami, takich jak np. chlor. Udowodniono, że wykazuje wysoką skuteczność w rozkładaniu PFAS (czyli fluorowanych związków organicznych powszechnie stosowanych w przemyśle), które znajdują się m.in. w wodach gruntowych.

Systemy filtrujące wykorzystujące potencjał nanotechnologii zapewniają wysoką skuteczność w przypadku toksycznych jonów metali, a także organicznych i nieorganicznych substancji rozpuszczonych czy mikroorganizmów. Radzą sobie nawet z opornymi zanieczyszczeniami, dlatego też mogą znaleźć szerokie zastosowanie przy uzdatnianiu wody i zanieczyszczonych miejsc. Obecnie ten rodzaj technologii wykorzystywany jest zarówno przy oczyszczaniu ścieków, jak i uzdatnianiu wody pitnej.

Zastosowanie technologii nanoremediacji

Wciąż trwają badania nad rozwojem nanoremediacji. Oczekuje się, że za sprawą nanotechnologii opracowane zostaną skuteczniejsze od konwencjonalnych metody walki z zanieczyszczeniami, w tym przede wszystkim bakteriami, wirusami, wysoce toksyczną materią organiczną i metalami ciężkimi. Obecnie wykorzystywane systemy zapewniają dość ograniczone działanie w tym zakresie, dlatego oczekuje się, że nanoremediacja zwiększy poziom rozpuszczania, reaktywności i pochłaniania zanieczyszczeń.

Tym, co wyróżnia tę technologię, jest nie tylko zdolność filtracji wody, ale wręcz oczyszczania jej z toksycznych związków, które są niszczone i przekształcane w nieszkodliwe nieorganiczne produkty końcowe, jak dwutlenek węgla, woda czy jony. Z powodzeniem mogą być więc stosowane do rekultywacji środowiska wodnego.