Jak nanotechnologia przyczynia się do ochrony środowiska?

Blog

Nanotechnologia jest wykorzystywana do tworzenia substancji o ściśle określonych strukturach i właściwościach, które mogą być wykorzystywane w codziennym życiu. Nazywamy je nanomateriałami i zaliczamy do nich wszelkiego rodzaju tworzywa charakteryzujące się regularną budową. Mogą pochodzić zarówno ze źródeł naturalnych – np. z erupcji wulkanu, morskiej bryzy, dymu z ogniska – jak i zostać stworzone sztucznie. Cząsteczki wchodzące w skład nanomateriałów mają wymiary, które nie przekraczają 100 nanometrów (nanometr to jedna milionowa milimetra). Zwykle występują w postaci zawiesiny w cieczach. Wśród nanomateriałów można wyróżnić wiele typów substancji, a jednym z popularniejszych są nanoszone na powierzchnie nanopowłoki.

Niezwykłe właściwości nanopowłok

W przeważającej większości przypadków nanomateriały wykazują unikalne właściwości, niespotykane u ich odpowiedników w skali makro. Dzięki temu możliwe jest wytwarzanie zupełnie nowych produktów lub udoskonalanie tych już istniejących, nadając im cechy niemożliwe do uzyskania tradycyjnymi technologiami. Naukowcy wskazują ponadto, że materiały tworzone w nanoskali nie tylko ułatwiają nam życie, ale mogą mieć również pozytywny wpływ na środowisko. Wykazano chociażby, że nanotechnologia znajduje zastosowanie w monitorowaniu, eliminowaniu i zapobieganiu zanieczyszczeniom, które w normalnych warunkach mogłyby stanowić poważne zagrożenie dla ekosystemu.

Zastosowanie nanomateriałów takich jak nanopowłoki wpływa znacząco na poprawę wydajności różnych przedmiotów w zakresie ich zużycia i odporności na korozję. Dodatkowo dzięki nim można liczyć na znaczną poprawę trwałości zewnętrznej, twardości i elastyczności w porównaniu z tradycyjnymi powłokami. Nanopowłoki nie tylko zmieniają właściwości fizykochemiczne powierzchni, ale często są stosowane, by zapobiec osadzaniu się różnego rodzaju zanieczyszczeń i szkodliwych drobnoustrojów – możemy przez to wyróżnić nanopowłoki o właściwościach antystatycznych, antywirusowych, antybakteryjnych czy antyporostowych. Dzięki temu są one wykorzystywane w takich sektorach jak np. infrastruktura, budownictwo, medycyna, elektronika, produkcja tekstyliów oraz lotnictwo.

Wpływ nanopowłok na stan środowiska naturalnego

Dzięki zastosowaniu nanotechnologii w powłokach TC uzyskano substancje o właściwościach fotokatalitycznych, które nie tylko pozbywają się zanieczyszczeń osadzających się bezpośrednio na zabezpieczonych powierzchniach, ale są również w stanie usuwać cząstki szkodliwych substancji z samej atmosfery. Nanopowłoki tego typu wykorzystuje się chociażby do obniżenia poziomu groźnych dla ludzi i środowiska tlenków azotu, które stanowią przyczynę problemów z oddychaniem, są współodpowiedzialne za efekt cieplarniany i wchodzą w skład smogu. Stosowane na drogach i obiektach pomocniczych (np. na barierach dźwiękowych) powłoki wspomagają eliminację tlenków azotu ze spalin samochodowych. Znów umieszczanie ich na budynkach umożliwia efektywne radzenie sobie z problemem zabrudzonych elewacji, które obniżają jakość życia w środowisku miejskim i zwiększają koszty utrzymania budynków.

Wybór nanopowłok zmniejsza częstotliwość sięgania po preparaty czyszczące, a to znaczy, że mniej chemikaliów trafia do środowiska. Należy również wspomnieć, że zastąpienie nanopowłokami toksycznych preparatów, którymi często pokrywa się budynki, urządzenia przemysłowe, samochody czy jachty, ma korzystny wpływ na nasze zdrowie. Produkty z serii TC są atestowane i posiadają wszelkie niezbędne certyfikaty zgodności, dlatego można mieć pewność, że nie powodują raka, nie obniżają potencji i nie przyczyniają się do zmian genotypowych. Wręcz przeciwnie – są tak bezpieczne, że z powodzeniem wykorzystuje się je m.in. do uzdatniania wody. Znów zabezpieczanie powierzchni auta przed powstawaniem rdzy zapobiega przedostawaniu się fragmentów naruszonego metalu do środowiska.