Jak zabezpieczać elewacje budynków zabytkowych przed zanieczyszczeniami?

Bez kategorii Blog

Budynki cenne ze względu na swoją historię oraz znaczenie dla nauki i kultury mogą stać się zabytkiem. Status zabytku w dużej mierze ogranicza możliwość samodzielnego prowadzenia remontów, ale jednocześnie nakłada na właściciela obiektu obowiązek utrzymania go w nienagannym stanie i zabezpieczenia przed niszczeniem. Wyjaśniamy, jak chronić obiekty zabytkowe przed osadzaniem się zanieczyszczeń na ich elewacji.

Co trzeba wiedzieć o pracach konserwatorskich w obrębie budynków zabytkowych?

Wszelkie prace budowlane i konserwatorskie, które dotyczą zabytkowych budynków i bezpośrednio przylegających do nich terenów wymagają uzyskania pozwolenia. Posiadając stosowane dokumenty, możemy przystąpić do prac w zakresie zatwierdzonym przez konserwatora zabytków. Niedopuszczalna jest zbytnia ingerencja w elementy architektury, zmiana koloru elewacji czy samodzielny wyboru nowych materiałów wykończeniowych. Prowadzone prace muszą przywrócić budynkowi dawną świetność bez zmiany jego stylu architektonicznego i pierwotnego wyglądu.

Jak zadbać o elewację zabytkowych budynków?

Koszty czyszczenia elewacji zabytkowych budynków są ogromne. Wiąże się to m.in. z koniecznością zastosowania bezpiecznych dla użytych materiałów wykończeniowych środków czyszczących. Nie zawsze udaje się w pełni usunąć osadzające się na elewacji zanieczyszczenia, a sama lokalizacja zabytkowych obiektów może sprzyjać szybkiemu zabrudzeniu tynków i innych okładzin zewnętrznych, wymuszając ponowne czyszczenie. Można uniknąć błędnego koła prac konserwacyjnych, decydując się na zastosowanie nano powłok, które chronią przed gromadzeniem się zanieczyszczeń na elewacji budynków. Nano powłoki to innowacyjne rozwiązanie, które może być stosowane w przypadku budynków noszących status zabytków. Nano powłoka chroni przed zatrzymywaniem przez elewację wody deszczowej oraz zapobiega osadzaniu się na jej powierzchni m.in. kurzu i pyłu. Dzięki słońcu i opadom atmosferycznym zgromadzone na zabezpieczonej elewacji zanieczyszczenia organiczne i nieorganiczne zostają w naturalny i niewymagający zastosowania agresywnych środków chemicznych usunięte.

Jakie korzyści daje zastosowanie powłoki chroniącej elewację?

Powłoka TC House nie zmienia koloru elewacji i może zostać bezpiecznie zastosowana na różnych materiałach. Dzięki właściwościom foto katalitycznym i antystatycznym oraz wyjątkowej hydrofilności doskonale chroni przed zabrudzeniem elewacji, gwarantując nienaganny wygląd budynków i dodatkowo zabezpieczając ściany przed zawilgoceniem. Właściwości nano powłoki pozwalają na kompleksową ochronę elewacji zabytków bez ingerencji w ich naturalny i zatwierdzony przez konserwatora wygląd. Dodatkową korzyścią, która wynika z odpowiedniego zabezpieczenia elewacji, jest możliwość ograniczenia kosztów związanych z jej systematycznym czyszczeniem oraz brak ryzyka, jakie wiąże się z zastosowaniem chemicznych środków czyszczących, które mogą powodować powstawanie zacieków i przebarwień. Nano powłoka chroni też przed niszczącym wpływem promieniowania UV. Dbając o zabytki nie można także zapomnieć o ochronie środowiska naturalnego – dodatkowe właściwości powłoki TC House wpływają na poprawę jakości powietrza w otoczeniu budynku, redukując szkodliwe substancje chemiczne np. tlenki azotu i benzen.