Jakie powłoki skutecznie chronią przed COVID-19?

Blog

Utrzymanie co najmniej półtorametrowej odległości między ludźmi, noszenie maseczek i stosowanie środków higieny osobistej to według przyjętych zaleceń najlepsze sposoby ochrony przed zakażeniem SARS-CoV-2. Według opracowanych dla Światowej Organizacji Zdrowia danych zachowanie odpowiedniego odstępu od zakażonej osoby zmniejsza ryzyko infekcji z 13 do 3%, a każdy dodatkowy metr (aż do 3 metrów) redukuje zagrożenie o kolejną połowę. Znów noszenie specjalistycznych masek ogranicza ryzyko z 17 do 3%, a chronienie oczu, w tym unikanie kontaktu z dłońmi czy stosowanie gogli – z 16 do 6%. Należy jednak pamiętać, że metody te nie są w stanie zapewnić pełnej ochrony, a przy tym potrafią być niezwykle kłopotliwe w przestrzeganiu. Aby zredukować zagrożenie do możliwego minimum, a przy tym ułatwić wprowadzanie zabezpieczeń, opracowano specjalną technologię umożliwiającą nanoszenie powłok antywirusowych.

Ile SARS-CoV-2 może utrzymywać się na różnych powierzchniach?

Podobnie jak w przypadku wielu innych drobnoustrojów, SARS-CoV-2 wywołujący COVID-19 może w łatwy sposób zostać przeniesiony na dowolną powierzchnię użytkową. Może do tego dojść np. w sytuacji, gdy zakażona osoba dotknie jej rękoma bądź gdy kropelki śliny lub wydzieliny z nosa osiądą na przedmiotach (nie tylko podczas kaszlu czy kichania, ale również zwykłego mówienia). WHO wskazuje, że czas utrzymywania się SARS-CoV-2 na powierzchni zależy m.in. od wilgotności oraz panującej temperatury. W warunkach laboratoryjnych jest on w stanie przetrwać nawet w temperaturze 4 °C, a dezaktywował się dopiero w 70 °C. Co więcej eksperymenty laboratoryjne pokazały, że w sprzyjających warunkach koronawirusy są w stanie przetrwać nawet kilka tygodni.

Wykonywane badania określające aktywność SARS-CoV-2 sprawdziły jego zachowanie na poszczególnych powierzchniach, w tym na papierze, metalu, szkle i innych materiałach, które pozostawiono w temperaturze pokojowej i wilgotności na poziomie 65%. Choć wyniki dla papieru i kartonu okazały się dość obiecujące – po około trzech godzinach koronawirus przestawał być aktywny – to już w przypadku drewna czy tkanin pozostawał on groźny aż do dwóch dni. Jeśli chodzi o szkło, wykazano, że COVID-19 można się zakazić jeszcze po czterech dniach od naniesienia na powierzchnię, natomiast w przypadku stali nierdzewnej przeżywalność sięgała nawet do 28 dni. Wykazano również, że SARS-CoV-2 najdłużej pozostaje aktywny na gładkich, nieporowatych powierzchniach. Wymaga to zatem albo odpowiednio częstej i wnikliwej dezynfekcji, albo zastosowania innych zabezpieczeń, które powstrzymają koronawirusa, zanim w ogóle skazi on daną powierzchnię.

Jak chronić powierzchnie przed COVID-19?

Dzięki rozwojowi technologii powłok ochronnych TC można zabezpieczyć przedmioty bez konieczności nieustannego dezynfekowania często dotykanych powierzchni. Specjalna powłoka fotokatalityczna TC Bacto-Vir Shield zawiera w swoim składzie dwutlenek tytanu, który wzmocniony przez działanie jonów srebra charakteryzuje się zdolnością do absorbowania światła. Na skutek pochłoniętej energii promieniowania wytworzone zostają elektrony oraz dziury elektronowe, które w połączeniu z cząsteczkami tlenu bądź wody z powietrza są w stanie wytwarzać reaktywne formy związków. Silne właściwości utleniające powstałych rodników prowadzą do zabicia i rozkładu drobnoustrojów (w tym również SARS-CoV-2), powstrzymując ich dalsze rozprzestrzenianie się w sposób bezpośredni i pośredni. Co ważne, powłoka zachowuje swoje właściwości przez wiele miesięcy, przez co wystarczy ona na cały czas trwania pandemii.