Jakie powłoki wykorzystuje się przy produkcji masek antybakteryjnych?

Blog

Nawet przelotny kontakt z różnymi drobnoustrojami takimi jak bakterie i wirusy może prowadzić do przeniknięcia do organizmu człowieka znacznej ich ilości. Obecność takich mikroorganizmów w sprzyjających warunkach może doprowadzić do ich gwałtownego namnożenia, a w efekcie wyczerpania możliwości ludzkiego układu odpornościowego oraz pojawienia się choroby. Będzie to szczególnie niebezpieczne w przypadku wirusów i bakterii, które przenoszą się drogą kropelkową, ponieważ ekspozycja na ich działanie może zdarzyć się w niemal każdym miejscu. Efektywnym sposobem na redukcję ryzyka będzie korzystanie z masek ze specjalną powłoką przeciwwirusową i antybakteryjną, która poza filtracją zapewni aktywne zwalczanie zagrożenia. Przekonajmy się, kiedy będzie to możliwe.

Jak zwiększyć skuteczność działania masek antybakteryjnych?

Maski antybakteryjne i antywirusowe są wyposażane w filtry, które ze względu na wielkość porów są w stanie zatrzymywać wszystkie elementy o określonych rozmiarach. Choć będzie to skuteczne, to działanie takiego rozwiązania jest krótkotrwałe, gdyż użyty materiał dość szybko traci swe właściwości, zwłaszcza jeżeli staje się wilgotny. Problemem jest też to, że wirusy i bakterie zatrzymane na filtrze przez dłuższy lub krótszy czas pozostają aktywne i wciąż mogą być przyczyną zakażenia. Sposobem na poradzenie sobie z tym problemem jest zastosowanie powłoki, która będzie mogła je całkowicie unieszkodliwić.

Innowacyjne powłoki antybakteryjne

Powłoki przeznaczone do zwalczania wirusów i bakterii to TC Bacto Vir Shield, która wykorzystuje zjawisko fotokatalizy zachodzącej pod wpływem światła, która jest możliwa dzięki obecności dwutlenku tytanu. W wyniku tego procesu związki chemiczne, z których są zbudowane mikroorganizmy chorobotwórcze, będą rozkładane do postaci wody i dwutlenku węgla. Powłoka ma potwierdzoną skuteczność w przypadku takich bakterii jak m.in. Staphylococcus ureus, Escherichia coli, Listeria monocytogenes, Legionella pneumophila, Salmonella Typhimurium, Alpha Hemolytic Streptococcus czy Klebsiella pneumoniae. Wartości mikrobójcze osiągane w przypadku większości bakterii wahają się od 99,13% do 99,99%.