Metody ochrony przed epidemią w miejscach publicznych

Blog

Epidemia choroby COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa SARS-CoV-2 zaskoczyła większość świata i zmusiła go do przystosowania się w bardzo szybkim tempie do zupełnie nowych warunków, a przede wszystkim wzmożonych środków bezpieczeństwa panujących w miejscach publicznych. Noszenie maseczek, bardzo częsta dezynfekcja rąk, kwarantanna, nauka oraz praca zdalna, a w szczególności czasowy lockdown miały ogromny wpływ na życie każdego, a ich zadaniem była próba ochrony przed rozprzestrzeniającą się chorobą. W tym artykule przyjrzymy się różnym zabezpieczeniom tego typu. 

Osobista ochrona przed wirusami 

Podstawowym, najważniejszym zaleceniem dotyczącym ochrony osobistej przed koronawirusem SARS-CoV-2 (tak samo jak przed innymi wirusami przenoszącymi się w podobny sposób) jest częste i bardzo dokładne mycie rąk mydłem, a także dezynfekcja ich środkami na bazie alkoholu (o stężeniu przynajmniej 60%) lub innymi o potwierdzonej skuteczności. Bardzo istotne jest również noszenie maseczki według zaleceń, zwłaszcza w zamkniętych pomieszczeniach, a także utrzymywanie dystansu od innych osób. Dotyczy on również rozmówców i powinien wynosić przynajmniej około półtora metra. Warto ograniczyć kontakt fizyczny, taki jak podawanie dłoni, a także starać się nie dotykać przedmiotów dotykanych przez innych ludzi, jak przyciski windy. Ważne jest utrzymywanie odpowiedniej higieny kaszlu oraz kichania – wykorzystywanie w tym jednorazowej chusteczki lub przynajmniej chowanie ust i nosa w zgięciu łokcia. 

Ochrona miejsc przed rozprzestrzenianiem się wirusów 

Jedną z najskuteczniejszych metod ochrony miejsc publicznych przed rozprzestrzenianiem się wirusów są powłoki fotokatalityczne. Pokrycie nimi przedmiotów, takich jak stanowiska pracy, w tym biurka oraz fachowy sprzęt, skutecznie zabezpiecza ich powierzchnię przed wszelkiego rodzaju wirusami i bakteriami. Zastosowana technologia zabija je, czyniąc dany przedmiot bezpiecznym i znacznie zmniejszając szansę na zarażenie się groźnymi chorobami. Oprócz tego często używane przedmioty w miejscach publicznych należy regularnie odkażać, a w widocznych miejscach powinny znajdować się pojemniki z płynem do dezynfekcji.