Na czym polega proces traktowania wody?

Bez kategorii Blog

Parametry wody, której używamy na co dzień, zależą przede wszystkim od tego, jaki jest poziom wód gruntowych czy od miejsca, w którym woda została ujęta. Istnieje wiele czynników, które wpływają na jakość pobieranej wody. Właśnie dlatego można ją uzdatniać, używając wielu różnych metod. Mowa tutaj przede wszystkim o usuwaniu zanieczyszczeń mechanicznych, które często skutkują osadzaniem w sieciach wodociągowych rdzy, mułu i innych substancji. Dzięki wykorzystaniu potencjału nanotechnologii można skutecznie oczyszczać wody gruntowe, powierzchniowe czy ściekowe.

Zastosowanie nano-fotokatalizatora

W procesie traktowania wody istotną funkcję pełni zastosowanie nano-fotokatalizatora. Dzięki wykorzystaniu potencjału nanotechnologii można skutecznie poradzić sobie z zanieczyszczeniami w wodzie. Mowa tutaj przede wszystkim o wirusach, bakteriach, metalach ciężkich czy toksycznej materii organicznej, z którymi trudno sobie poradzić, wykorzystując konwencjonalne metody uzdatniania wody. Dzięki zastosowaniu technologii utleniania fotokatalitycznego woda jest nie tylko filtrowana, ale również oczyszczana. Posiadają one dużą powierzchnię właściwą nanominerałów, co wpływa na wysoką skuteczność rozpuszczania, reaktywności i sorpcji zanieczyszczeń. Efektem filtrowania jest zniszczenie zanieczyszczeń, które następnie są przekształcane w nieszkodliwe produkty, na przykład wodę i dwutlenek węgla.

Ochrona przed wirusami

W procesie traktowania wody niezbędne jest zapobiegania przed obecnością wirusów. Dzięki przeprowadzeniu odpowiedniego testu przesiewowego zgodnego z normą EN 14476 okazało się, że badany produkt ma działanie wirusobójcze na wszystkie wirusy otoczkowe, na przykład HBV, HIV i wirusy koronowe. Natomiast na podstawie badania przeprowadzonego zgodnie z normą EN 14476 stwierdzone zostało działanie wirusobójcze wobec wirusa krowianki Ankara. Została ona również wykazana dla produktu z 50% rozcieńczeniem Tytan Bacto Vir Shield i t = 60 min. Oprócz tego spełnia również kryteria dotyczące stwierdzenia działania wirusobójczego wobec testowanego wirusa.