Na czym polega zjawisko samooczyszczenia paneli słonecznych?

Blog

Zamontowane na dachu lub gruncie panele słoneczne mogą z czasem ulec zabrudzeniu, co obniża efektywność ogniw oraz zaburza ich prawidłową pracę. Osadzający się na powierzchni paneli czy kolektorów solarnych pył i kurz powinien być regularnie usuwany. Prace tego rodzaju trzeba każdorazowo powierzać specjalistom. Jest jednak sposób na ograniczenie częstości ich wykonywania. Irańscy naukowcy stworzyli specjalną nanopowłokę, która sprawia, że na powierzchni paneli nieustannie zachodzi zjawisko samooczyszczenia. Na czym ono dokładnie polega?

Jak działa nanopowłoka do paneli solarnych? 

Nanopowłoka do paneli słonecznych wykorzystuje zjawisko fotokatalizy, w którym promieniowanie słoneczne wywołuje chemiczny rozkład zanieczyszczeń gromadzących się na powierzchni ogniw, co sprzyja ich samoczyszczeniu. Nanopowłoka posiada także właściwości hydrofilowe – odpycha cząsteczki wody, które spływając z paneli usuwają zanieczyszczenia i odprowadzają je poza powierzchnię ogniw. Dzieje się tak za sprawą nanocząstek dwutlenku tytanu (TiO2), którymi pokryta jest przezroczysta nanopowłoka. Proces ten znacząco redukuje straty energetyczne związane z zaleganiem wody i brudu na panelach i kolektorach słonecznych. Ułatwia także ręczne czyszczenie paneli, gdyż woda opadowa spływa po nich równą warstwą, nie powodując smug.

Zastosowanie nanopowłoki do paneli solarnych powoduje zwiększenie efektywności pracy ogniw, a tym samym poprawę wydajności pracy całego systemu fotowoltaicznego. Obniża także temperaturę płaszczyzny modułów, przez co maleją koszty konserwacji i eksploatacji urządzeń. Zjawisko samooczyszczania paneli solarnych nie może zastąpić regularnego ręcznego czyszczenia ich powierzchni, szczególnie jeśli zalegają na nich śnieg, ptasie odchody, liście lub inne opadłe części roślin (np. igły). Panele, na których znajduje się nanopowłoka chronione są przede wszystkim przed gromadzeniem się na ich powierzchni wody opadowej i roztopowej oraz kurzu, pyłu i drobnych cząstek organicznych.

Zjawisko samooczyszczenia paneli solarnych z użyciem nanopowłoki:

  • wpływa korzystnie na stan ogniw,
  • przedłuża żywotność urządzeń,
  • zwiększa efektywność pracy domowej elektrowni,
  • zwiększa bezpieczeństwo instalacji,
  • obniża koszty eksploatacji i konserwacji systemu.