Nowoczesne sposoby walki ze spalinami samochodowymi

Blog

Zanieczyszczenia powietrza są jednym z poważniejszych problemów występujących zarówno w większych, jak i mniejszych miastach, a wśród istotnych składników powstającego smogu są spaliny samochodowe. Zawarte w nich związki chemiczne m.in. różne postacie ołowiu, lotne związki organiczne, tlenek węgla, a także tlenki siarki i azotu są przyczyną wielu chorób układów oddechowego i krążenia oraz zwiększają prawdopodobieństwo pojawienia się nowotworów.

Przyczyniają się do przyspieszenia zmian klimatycznych – w tym przypadku szczególną rolę odgrywają emitowane w dużych ilościach przez silniki diesla tlenki azotu. Choć w nowoczesnych autach montowane są zaawansowane katalizatory pomagające w ich usuwaniu, to w przypadku starszych konstrukcji ilości zanieczyszczeń tego typu są bardzo duże. Innowacyjną metodą walki ze spalinami jest stosowanie powłok antysmogowych, które są skuteczne również w przypadku dymów wytwarzanych przez domowe kotły centralnego ogrzewania.

Dlaczego tlenki azotu są tak niebezpieczne?

Tlenki azotu (NOx) są jednymi z najważniejszych związków zaliczanych do pośrednich gazów cieplarnianych (Indirect Green House Gases). Nie tylko są czynnikiem prowadzącym do powstawania kwaśnych deszczy, ale również przyczyniają się do powstawania smogu fotochemicznego, w wyniku którego pod wpływem promieniowania słonecznego powstają formaldehyd, aldehyd octowy, azotan nadtlenku acetylu, a także nadtlenek wodoru oraz ozon i inne utleniacze.

Jak działają powłoki antysmogowe?

Powłoki antysmogowe działają dzięki wykorzystaniu procesu fotokatalizy, który jest możliwy za sprawą dwutlenku tytanu, działającego jako nadprzewodnik. Pod wpływem energii słonecznej powoduje on rozpad cząsteczek tworzących związki azotu do wody i dwutlenku węgla. Jest to możliwe dzięki przejściu elektronów z niskoenergetycznego pasma walencyjnego do wysokoenergetycznego pasma przewodzenia pod wpływem adsorpcji fotonu, a w efekcie powstania dziury w paśmie walencyjnym i wolnych elektronów w paśmie przewodnictwa. Przenikając na powierzchnię fotokatalizatora, inicjują powstanie wolnych rodników, za sprawą których możliwy jest rozpad zanieczyszczeń. Zaletą powłok zawierających dwutlenek tytanu jest to, że mogą być umieszczane na różnych powierzchniach m.in. na elewacjach budynków.