Wymazówka środowiskowa w celu wykrycia wirusa COVID-19

Jest to wymazówka do powierzchni do poboru prób na obecność  COVID-19 z powierzchni i transportowania  do laboratoriów badających COVID-19. Daje to nową możliwość badania obecności COVID-19 z powierzchni. Jak wiemy i wyniki badań, to pokazują, potrafi być on w aktywnej formie do 5 dni, poza ustrojem nosiciela. Na opakowaniach kartonowych przyjęto kwarantannę dla kartonu 48h, gdzie papier i drzewo mają właściwości bakteriobójcze!

 Opis:

  • Autonomiczna wymazówka środowiskowa
  • Końcówka wymazówki nasączona buforem PBS (Phosohate Buffered Saline)
  • Fiolka zawiera medium transportowe VTM (Viral Transport Media)
  • VTM jest kompatybilne z większością metod RNA do wykrywania COVID-19
  • Podczas pobierania próbek należy nosić rękawiczki & okulary ochronne
  • Etykieta do opisu w celu dokumentacji miejsca, daty i czasu wymazu
  • Musi być wysłana w warunkach chłodniczych po pobraniu próbki

Budowa wymazówki:

  • Uchwyt wymazówki / etykieta do opisu
  • Korpus wymazówki / wymazówka nasączona buforem PBS  
  • Fiolka / metalowa folia uszczelniająca & medium transportowe VTM

Prosta procedura:

1 Chwytając czarną obudowę, wyciągnij wymazówkę, aby odsłonić zwilżoną końcówkę. Zrób wymaz.

2 Ponownie włożyć wymazówkę do czarnej obudowy. Całkowicie przekręcić uchwyt wymazówki do dołu, aby końcówkę umieścić w fiolce.

3 Trzymając fiolkę w pozycji pionowej oderwać fiolkę i patyczek z końcówką w miejscu zamocowania czarnego korpusu. 

4 Zakręcić fiolkę zawierającą końcówkę wymazówki. Wyciągnij ułamany trzonek wymazówki z uchwytu wymazówki. Włóż zakręconą fiolkę do czarnego korpusu i wymazówka gotowa do transportu!

Pobierz ulotkę