Wymazówka powierzchniowa z DNA/RNA Shield TM w celu wykrycia wirusa COVID-19

 Opis:

  • Autonomiczna wymazówka środowiskowa
  • Końcówka wymazówki nasączona buforem PBS (Phosohate Buffered Saline)
  • Fiolka zawiera DNA / RNA Shield TM ( zapewnia stabilność kwasu nukleinowego podczas przechowywania / transportu próbki w temp. otoczenia)
  • DNA / RNA Shield TM jest kompatybilne z Qiagen, Roche, Thermo Fisher, Machery-Nagel, Zymo Research i innymi do wykrywania COVID-19
  • Podczas pobierania próbek należy nosić rękawiczki & okulary ochronne
  • Nie wymaga zachowania łańcucha chłodniczego podczas przechowywania/transportu

Budowa wymazówki:

  • Uchwyt wymazówki / etykieta do opisu
  • Korpus wymazówki / wymazówka nasączona buforem PBS
  • Fiolka / metalowa folia uszczelniająca & bufor dezaktywujący wirusa (Viral Deactivation Buffer)

Prosta procedura:

1 Chwytając czarną obudowę wyciągnij wymazówkę, aby odsłonić zwilżoną końcówkę. Zrób wymaz.

2 Ponownie włożyć wymazówkę do czarnej obudowy. Całkowicie przekręcić uchwyt wymazówki do dołu, aby końcówkę umieścić w fiolce.

3 Trzymając fiolkę w pozycji pionowej oderwać fiolkę i patyczek z końcówką w miejscu zamocowania czarnego korpusu.

4 Zakręcić fiolkę zawierającą końcówkę wymazówki. Wyciągnij ułamany trzonek wymazówki z uchwytu wymazówki. Włóż zakręconą fiolkę do czarnego korpusu i wymazówka gotowa do transportu.

Pobierz ulotkę