Rozwiązania

NOx

Innowacyjne rozwiązanie dla globalnego ocieplenia Zaniedbane przez wiele lat emisje podtlenku azotu obecnie poddawane są kontroli organów regulacyjnych, ponieważ podtlenek azotu (N2O) jest silnym gazem cieplarnianym. N2O jest około 310 razy silniejszym gazem wywołującym efekt cieplarniany niż dwutlenek węgla. Tlenki azotu (NOx) są globalnym zagrożeniem ekologicznym. Biorą udział w niszczeniu warstwy ozonowej i powodują klęskę […]

Dowiedz się więcej

Oczyszczanie powietrza

Zaawansowane rozwiązanie oczyszczania powietrza Technologia nano PCO to technologia oczyszczania powietrza następnej generacji, która może oczyszczać zanieczyszczenia powietrza spowodowane przez ponad 85% szkodliwych rodzajów gazów w naszym życiu, tj. spaliny samochodowe NOx, formaldehyd, benzen, lotne związki organiczne. W obecności światła fotokatalizator wytwarza dziury (h+) elektronowe (e-), które reagują z organicznymi zanieczyszczeniami i szkodliwymi cząsteczkami gazów. […]

Dowiedz się więcej

Samoczyszczenie

Rozwiązanie czyszczące następnej generacji Zanieczyszczenie powietrza stanowi poważne zagrożenie dla środowiska i zdrowia osobistego. Pozbycie się tak dużej ilości zanieczyszczeń nie jest łatwe. Ale dzięki naszej fotokatalitycznej powłoce samooczyszczającej, opartej na nanotechnologii, można naturalnie chronić budynki i środowisko. Dodatkowo można także mieć system samooczyszczania. Nasza nanoselfowa powłoka czyszcząca działa zgodnie z procesem fotokatalizy, który wykorzystuje […]

Dowiedz się więcej

Usuwanie zapachów

Dowiedz się więcej

Panele solarne

Dostarczamy innowacyjny, wysokiej jakości nano TiO2 materiał (w postaci papki i powłoki), który służy do zabezpieczania paneli solarnych. Charakteryzuje się doskonałą dyspersją, ekstremalnie wysoką SSA i strukturą krystaliczną. Rozmiar cząsteczek i kształt są również dostosowane do zróżnicowanych wymagań w zakresie produkcji ogniw słonecznych, niezależnie od tego czy na skalę laboratoryjną czy przemysłową. Ponadto samooczyszczająca się […]

Dowiedz się więcej

Aktywność higieniczna

Nanotechnologia w obronie ludzkościPobierz Zachęcamy do obejrzenia nagranych testów czystości i porównanie wyników z udziałem produktów tytan coat!

Dowiedz się więcej

Traktowanie wody

Dowiedz się więcej