Profesjonalne i niezawodne rozwiązania

Specjalistyczna wiedza z odpowiedzialnością

Innowacyjne rozwiązanie dla globalnego ocieplenia

Samochody

Zaniedbane przez wiele lat emisje podtlenku azotu obecnie poddawane są kontroli organów regulacyjnych, ponieważ podtlenek azotu (N2O) jest silnym gazem cieplarnianym. N2O jest około 310 razy silniejszym gazem wywołującym efekt cieplarniany niż dwutlenek węgla. Tlenki azotu (NOx) są globalnym zagrożeniem ekologicznym. Biorą udział w niszczeniu warstwy ozonowej i powodują klęskę klimatyczną, tj. przyczyniają się do powstawania zjawiska EL Nino czy smogu fotochemicznego. Z tych powodów wyeliminowanie NOx ze spalin samochodowych i działalności przemysłowej może znacząco przyczynić się do ochrony klimatu na ziemi. Nasza nanotechnologia fotokatalizatora zapewnia teraz nowe rozwiązanie w celu usunięcia NOx z atmosfery w sposób ekonomiczny i przyjazny dla środowiska. Ze względu na opracowaną nanokatalityczną powłokę fotokatalizator może być używany nie tylko do produkcji filtra katalitycznego dla NOx, ale także do stosowania na drogach i w obiektach pomocniczych w celu reakcji z NOx w atmosferze 24/7. Reakcja fotokatalityczna może również zniszczyć różne lotne związki organiczne ze spalin samochodowych, które mogą spowodować zanieczyszczenie fotochemiczne. Zatem odczyt stężenia pyłu zawieszonego PM2.5 będzie odpowiednio zmniejszony. Nasza nano powłoka pozwoli także zaoszczędzić na kosztach utrzymania dróg i urządzeń pomocniczych, tj. barierze dźwiękowej, barierze bezpieczeństwa. Łączy ona w sobie cechy samooczyszczające, w znacznym stopniu eliminujące proces powstawania pleśni oraz funkcję usuwania NOx, co sprawia że koszt usuwania NOx prawie wynosi zero. W rzeczywistości rząd nie musi już płacić dodatkowych kosztów za usuwanie NOx. Te fakty sprawiają, że nanotechnologia powłok fotokatalitycznych jest idealnym i prawie darmowym rozwiązaniem do realizacji projektu handlu emisjami dwutlenku węgla w ramach elastycznych mechanizmów protokołu z Kioto.

Szkła laboratoryjne

Cel

 • Oczyszczanie i rozkład NOx
 • Zmniejszenie ryzyka kryzysu fotochemicznego w miastach
 • Wkład w rozwiązanie problemu globalnego ocieplenia
 • Postępowanie zgodnie z protokołem Kioto przy niskich kosztach

Funkcje

 • Oczyszczanie spalin samochodowych przez światło słoneczne, bez dodatkowego zanieczyszczenia
 • Efekt nano i reakcja katalityczna , trwały i imponujący efekt
 • Samooczyszczanie , obniżenie kosztów utrzymania czystości
 • Rozkład pozostałych zanieczyszczeń w powietrzu tj. VOCs, zmniejszenie PM2.5

Korzyści

 • Produkcja wysokowydajnego urządzenia do oczyszczania spalin samochodowych poprawia jakość powietrza
 • Stosowanie na drogach i urządzeniach pomocniczych zmniejsza skutki emisji spalin samochodowych i kwaśnych deszczy, w międzyczasie zapewniając funkcje samooczyszczające i zapobiegające powstawaniu pleśni, aby zmniejszyć całkowity koszt utrzymania
 • Stosowanie w kanalizacji oczyszcza powietrze wewnątrz i utrzymuje w czystości
 • Stosowanie na budynki oczyszcza powietrze, w międzyczasie zapewniając funkcję samooczyszczającą i zapobiegającą powstawaniu pleśni, zmniejszając koszty utrzymania, dzięki czemu każdy budynek może przyczynić się do protokołu Kioto, nie tylko do przemysłu
Produkt z atestem - logo