Technologia oczyszczania powietrza – rozwiązanie nano PCO

Drzewo

Nano PCO to technologia nowej generacji służąca do oczyszczania powietrza, która jest w stanie usuwać z otoczenia zanieczyszczenia powstające w wyniku emisji ponad 85% szkodliwych rodzajów gazów, takich jak spaliny samochodowe NOx, formaldehyd, benzen czy lotne związki organiczne. W obecności światła fotokatalizator wytwarza dziury (h+) elektronowe (e-), które reagują z organicznymi zanieczyszczeniami i szkodliwymi cząsteczkami gazów. Jest to podobna rekcja do efektu fotoelektrycznego Einsteina, tylko na wyższym poziomie. Obecnie jesteśmy w stanie przekształcić złożoną i toksyczną substancję organiczną (tj. formaldehyd) w prostą i bezpieczną substancję nieorganiczną (tj. wodę i dwutlenek węgla). Tylko dzięki sile światła zachodzi korzystny efekt, co pokazuje duży obraz bardziej ekologicznej przyszłości.

 

 

Jak działają nanostrukturalne fotokatalizatory?

Zanieczyszczenia nie tylko są gromadzone lub filtrowane, ale i ulegają rozkładowi. Oferowane przez nas nanostrukturalne fotokatalizatory reagują jak katalizatory w reakcji chemicznej, dzięki czemu są w stanie działać z tą samą skutecznością przez długi czas, a ich całkowite zużycie jest prawie niemożliwe. Rozwiązanie to można nazwać ostatecznym procesem oczyszczania. Ponieważ opracowaliśmy innowacyjną technologię modyfikacji fotokatalizatorów VLR (Visible Light Response), nasze produkty są odpowiednie do codziennego użytku w pomieszczeniach, w których promieniowanie UV jest słabe.

 

Oczyszczacz powietrza

Cel

 • Oczyszczanie powietrza na zewnątrz (oczyszczanie spalin samochodowych i przemysłowych, NOx)
 • Oczyszczanie powietrza w pomieszczeniach (syndrom chorego mieszkania, VOCs)
 • Stworzenie urządzeń do oczyszczania i filtrów przemysłowych
 • Chemiczne i biologiczne eliminowanie zapachów

Funkcje

 • Oczyszczenie z większości zanieczyszczeń powietrza, włączając NOx i VOCs
 • W 100% mineralizuje szkodliwy gaz do H2O i CO2
 • Przyjazny dla środowiska, bez dodatkowych zanieczyszczeń
 • Rozkład organiczny zanieczyszczeń
 • Tryb działania katalitycznego, wydajność długoterminowa
 • Kontrola nieprzyjemnych zapachów

 

Nanopowłoki antysmogowe

W naszej ofercie znajdą Państwo antysmogowe nanopowłoki, których właściwości fotokatalityczne zostały przebadane w IPS International Photocatalyst Standards Testing Ceter, Queen`s University Belfast. W sprzedaży mamy powłoki Tytan Coat NOx, które działają na NOx (tlenki azotu) w atmosferze, redukując ich zawartość przy asyście światła. Dostosowują one swój potencjał do stopnia zanieczyszczenia środowiska – zwiększona koncentracja NOx, zwiększa wydajność naszej powłoki. 
Metodyka Badawcza ISO 22197-1:2016
Data 07/02/2019
Wynik

Ilość netto NOx usunięte 11,1 mol 28,1%

 

Badania innowacyjnego produktu Tytan Coat NOx wskazują, że 1 m2 elewacji pokrytej naszą powłoką, usuwa 66 mg NO dziennie, czyli tyle co 66 m2 lasu mieszanego. Produkt został przebadany w dwóch niezależnych laboratoriach i otrzymał dopuszczenie do stosowania przez PZH.

Nanopowłoki TiO2 – wsparcie przyrody

Nasz proces wytwarzania TiO2, nie prowadzi do emisji ani żadnych SO2, ani kwaśnej wody. Nanopowłoki TiO2 są produktami wysokowydajnymi – 14705 litrów może pokryć ponad 500 000 m2 powierzchni. Według naszych obliczeń, pokrycie nimi takiej powierzchni po 20 latach samo usunie z powietrza:

 • 237 600 000 kg NOx
 • 201 590 kg SO2

Do usunięcia takiej ilość zanieczyszczeń w ciągu 20 lat potrzebne nam jest 3.19 miliona m2 powierzchni leśnej.

Nasza technologia jest tylko wsparciem przyrody. Jako propagatorzy jej ochrony mamy świadomość jak ogromną rolę w regulacji klimatu i jakości środowiska odgrywają lasy i łąki. Uważamy, że nasza technologia jest wsparciem naturalnych systemów, w połączeniu z którymi może przyczynić się do poprawy jakości życia ludzi w miastach, gdzie ilość terenów zielonych jest ograniczona. Nanopowłoki na elewacjach budynków, pojazdach czy jachtach mają odciążyć nasze płuca, które obecnie są niczym innym jak wielkim filtrem, filtrującym obecne w powietrzu zanieczyszczenia.

Dla przykładu wdychając NOX, usuwamy go z powietrza, dostarczając do kanalizacji w moczu w postaci kwasu azotowego przy ogromnym obciążeniu organizmu. Niestety norma ISO na temat Oceny redukcji SO2 nie jest w tej chwili ukończona, dlatego możemy podać tylko oficjalne dane dotyczące NOx. Wierzymy jednak, że w niedalekiej przyszłości będziemy w stanie dostarczyć ich o wiele więcej.

 

Zewnętrzne oczyszczacze powietrza

Aplikacje

 • Części reakcyjne rdzenia oczyszczacza powietrza i HVAC (VOCs, PM2.5)
 • Budowanie zewnętrznych powierzchni i urządzeń drogowych (NOx)
 • Biuro, domy, samochody (VOCs)
 • Strefa dla palących (zapach dymu)
 • Przemysł hodowlany (amoniak, smród)
 • Urządzenia do usuwania odpadów (smród)
 • Drukarnie i fabryki drukarskie (VOCs)
 • Spalarnie (dioksyny)
 • Szpitale, szkoły, (VOCs, bakterie i wirusy z powietrza)
 • Fabryki żywności i transport (etylen)
Wykresy
Produkt z atestem - logo