Zabezpieczenie paneli solarnych

Panele solarne

Dostarczamy innowacyjny, wysokiej jakości nano TiO2 materiał (w postaci papki i powłoki), który służy do zabezpieczania paneli solarnych. Charakteryzuje się doskonałą dyspersją, ekstremalnie wysoką SSA i strukturą krystaliczną. Rozmiar cząsteczek i kształt są również dostosowane do zróżnicowanych wymagań w zakresie produkcji ogniw słonecznych, niezależnie od tego czy na skalę laboratoryjną czy przemysłową. Ponadto samooczyszczająca się powłoka może zwiększyć wydajność energetyczną paneli słonecznych poprzez utrzymanie powierzchni w czystości i zmniejszenie temperatury powierzchni modułów. Multiinnowacyjna funkcja zapewnia większe możliwości branży paneli słonecznych w zakresie badań i rozwoju oraz industrializacji.

Korzyści zastosowania nanopowłoki do paneli solarnych

 • Zwiększenie o 200% SSA w stosunku do skomercjalizowanych produktów konkurencji
 • Utwardzanie w niskiej temperaturze zapewnia większy wybór innowacyjności procesu (np. wstępne mieszanie barwnika i TiO2)
 • Brak systemu substancji powierzchniowo czynnych, maksymalnie redukuje efekt uboczny z innego odczynnika chemicznego
 • Większe SSA i wysoka porowatość zapewnia lepszą absorpcję barwników, większą zdolność absorpcji
 • Technologia lakierowania zmienia szczelinę TiO2 poprawiając wydajność i zmniejszając prędkość degradacji barwnika
 • Funkcja samooczyszczania zmniejsza koszty konserwacji i zwiększa wytwarzaną moc
 • Superhydrofilowa funkcja pomaga obniżyć temperaturę modułów
 • Nanopowłoka znacznie zwiększa efektywność i wydajność paneli solarnych
 • Zapobiega przed przegrzewaniem się ogniw solarnych
 • Odporna jest na promienie UV, środki chemiczne oraz myjące
 • Odporna na bardzo wysokie temperatury
 • Charakteryzuje się mrozoodpornością

Samoczyszczenie paneli solarnych

Podobnie jak każda inna instalacja wystawiona na działanie czynników atmosferycznych, tak i panele solarne ulegają zabrudzeniu. Doskonałym rozwiązaniem pozwalającym utrzymać panele słoneczne w czystości, a tym samym zwiększającym ich efektywność jest zastosowanie specjalnej powłoki ochronnej i samoczyszczącej. Powłoka samoczyszcząca do paneli solarnych nie zatrzymuje kropel wody, które spływając po powierzchni swobodnie, zbierają ze sobą cząsteczki brudu. Ogranicza powstawanie smug i ułatwia czyszczenie. Dzięki funkcji samoczyszczącej paneli solarnych znacznie zmniejszają się koszty konserwacji i zwiększa się ich wydajność. Oferowana przez nas powłoka przeznaczona jest do kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych.

SEM

Cel

 • Samooczyszczająca i superhydrofilowa powłoka na panelach słonecznych
 • Warstwa półprzewodnikowa ogniwa słonecznego – DSSC
 • Warstwa półprzewodnikowa ogniwa słonecznego Perovskite

Funkcje

 • Samooczyszczająca i superhydrofilowa
 • Bardzo rozproszona zawiesina nano TiO2
 • Monorozproszony roztwór wodny nano TiO2
 • Kompatybilny z prawie wszystkimi rozpuszczalnikami
 • 5-20nm regulowany rozmiar kryształu
 • Regulowana forma cząsteczki
 • Dostępna nanorurka
 • Wyższa wartość SSA, 160-240 m2/g
 • Wyższa dostępna porowatość, 30-70%
 • Lepsza absorpcja barwników, większa zdolność absorpcji
 • Technologia lakierowania, redukuje degradację barwnika
 • Utwardzanie w niskiej temperaturze (nawet temperaturze pokojowej)
 • Bezpieczeństwo, bez dodatkowych zanieczyszczeń, przyjazne dla środowiska i nieszkodliwe
Produkt z atestem - Logo