Samooczyszczanie w drogownictwie – teoria i praktyka

Blog

Z nanotechnologią spotykamy się coraz częściej w różnych dziedzinach życia. Obecnie coraz większy nacisk kładzie się na aspekty ekologiczne zwłaszcza jeśli chodzi o kształtowanie przestrzeni śródmiejskich. Z tego względu coraz powszechniejsze stają się inwestycje w systemy samooczyszczania, oparte na fotokatalitycznej powłoce, wywodzącej się z obszarów nanotechnologii. Gdzie jest stosowana? O tym w dzisiejszym wpisie.

Czym są nanotechnologie?

Nanoselfowa powłoka czyszcząca opiera się na procesie fotokatalizy, który wykorzystuje światło naturalne do wywoływania reakcji chemicznych. W rezultacie rozbija materię organiczną na poziomie molekularnym i zamienia ją w nieszkodliwy dwutlenek węgla i wodę. To pozwala znacznie zmniejszyć nakłady finansowe na pracochłonne i czasochłonne czyszczenie różnych powierzchni w przestrzeni miejskiej, zmniejszając tym samym zanieczyszczenie wód gruntowych i oczyszczaniu powietrza z szeregu szkodliwych substancji.

Dzięki zastosowaniu powłok nano samoczyszczących, łączących właściwości superhydrofilowe, fotokatalityczne i antystatyczne po naniesieniu ich na powierzchnie budynków czy też dróg i przydroży można zapewnić funkcję samooczyszczania powierzchni i powietrza dzięki rozkładowi tlenku azotu.

Dlaczego tlenek azotu (NOx) powinien być usuwany z powietrza?

Tlenki azotu to jeden z głównych zanieczyszczeń powietrza w miastach. Jego wysokie stężenie może być niebezpieczny dla zdrowia człowieka. W ruchu miejskim, w wyniku spalania paliwa powstają jego astronomiczne wręcz ilości, to z nich powstają kwaśne deszcze. Zbyt mała ilość drzew i krzewów jako naturalnej bariery przed nadmiernym zaleganiem tlenku azotu w atmosferze wymaga zastosowania nowoczesnej technologii oczyszczania powietrza w postaci nano powłok nanoszonych na nawierzchnię dróg i budynków w mieście.

Dzięki nim można uniknąć mycia chemicznego, uzyskanie czystego powietrza i tym samym skutecznego sposobu na oczyszczanie spalin samochodowych, paneli solarnych czy też urządzeń przemysłowych.