Systemy oczyszczające powietrze sposobem walki ze smogiem

Bez kategorii Blog

Smog to zanieczyszczenie powietrza, które powstaje w atmosferze na skutek połączenia się mgły ze spalinami. Spaliny samochodowe oraz szkodliwe pyły i gazy to produkty uboczne działalności takich sektorów gospodarki jak przemysł, energetyka i transport. Do powstawania zjawiska smogu przyczynia się duża wilgotność powietrza i inwersja temperaturowa. Nie jest tajemnicą, że smog bardzo negatywnie wpływa na stan środowiska i organizmy żywe. Można z nim walczyć na wiele sposobów, między innymi ograniczając wykorzystywanie paliw kopalnych i stosując innowacyjne systemy oczyszczające powietrze. 

Walka ze smogiem. Znaczenie i możliwości


Zjawisko atmosferyczne, jakim jest smog, polega na nadmiernej kumulacji w powietrzu szkodliwych związków chemicznych. To realne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Najgroźniejszym składnikiem smogu są pyły zawieszone, czyli aerozole atmosferyczne. Prekursorami aerozoli są tlenki siarki i azotu, które emitowane są w wyniku działalności człowieka. W umiarkowanej strefie klimatycznej mamy do czynienia z tzw. smogiem londyńskim, do którego powstawania przyczynia się wykorzystywanie paliw stałych w zakładach przemysłowych i budynkach mieszkalnych. 

Warto zdawać sobie sprawę, że ponad 70% miast o największych kłopotach ze smogiem znajduje się w Polsce. Przyczyną tego stanu rzeczy jest wykorzystywanie nieefektywnych systemów grzewczych i użytkowanie kotłów niskiej klasy. Najważniejszym krokiem w walce ze smogiem w Polsce jest w związku z tym zaprzestanie używania tradycyjnych kopciuchów i zwrot w kierunku paliw wysokiej jakości.

Walka ze smogiem ma istotne znaczenie dla środowiska i stanu zdrowia społeczeństwa. Wysokie stężenie tlenków siarki, sadzy czy trudno opadających pyłów negatywnie wpływają na układ oddechowy człowieka, przyczyniając się do rozwoju chorób płuc i oskrzeli. Smog może wywoływać lub nasilać objawy astmy, zwiększa ryzyko zachorowania na raka płuc, a nawet może spowodować całkowitą niewydolność oddechową. Smog stanowi ponadto znaczne zagrożenie dla kobiet w ciąży i zaburza pracę układu krążenia. Każdego roku w Polsce z powodu zanieczyszczenia smogowego przedwcześnie umiera kilkadziesiąt tysięcy osób. Z tego względu warto na bieżąco śledzić informacje o poziomie zanieczyszczenia powietrza, zainwestować w domowy oczyszczacz powietrza, zaopatrzyć się w ekologiczny kocioł grzewczy i stosować paliwa wysokiej jakości.

Systemy oczyszczające powietrze. Nowoczesne technologie


W walce ze smogiem innowacyjnymi rozwiązaniami są produkty antysmogowe. Coraz więcej tego typu towarów pojawia się na rynku, rewolucjonizując tradycyjne metody likwidowania zanieczyszczeń powietrza. Warto zwrócić uwagę na takie produkty jak markizy antysmogowe do okien pionowych, okienne ramki filtrujące czy nawiewniki z filtrem antysmogowym. Dobrze sprawdzają się domowe urządzenia antysmogowe, wyposażone w filtr z impregnowanego węgla aktywnego. 

Do najbardziej innowacyjnych systemów oczyszczających powietrze zaliczamy jednak nanopowłoki ochronne, wykorzystujące zjawisko fotokatalizy. Ich celem jest oczyszczanie powietrza z zanieczyszczeń, takich jak spaliny przemysłowe i samochodowe. Działanie katalityczne powłok ochronnych polega na inicjowaniu rozkładu zanieczyszczeń organicznych oraz mineralizowaniu szkodliwych gazów do neutralnych związków.

Nanopowłoki ochronne zawierają dwutlenek tytanu, który pod wpływem światła słonecznego rozkłada szkodliwe składniki smogu w wyniku zjawiska fotokatalizy. Systemy oczyszczające powietrze w postaci powłok ochronnych można aplikować na niemal dowolną powierzchnię. Z powodzeniem można nimi pokrywać urządzenia przemysłowe, karoserie samochodowe czy elewacje budynków. Powłoki hydrofilowe to wysoce skuteczna metoda walki ze smogiem i efektywny sposób na zabezpieczenie się przed negatywnymi skutkami wpływu zanieczyszczeń na organizm.